Din

Dinin Tarifi
Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanların mutluluğu
için gönderilen hayat nizamına “DİN” denir.

Dinin Özellikleri
- Dinin kaynağı ilahîdir.
- Din, Allah (c.c) tarafından, Cebrail aracılığı ile peygamberlere
vahiy yoluyla bildirilmiştir.
- Din, insana yaratılış gayesini bildirir.
- Din, insanlara saadet, mutluluk ve hidayet yollarını gösterir.

Dinin Gerekliliği
Din, fert ve toplumlar için zorunlu bir ihtiyaçtır. İnsanların dine
ihtiyaç duymalarının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

• Din, insanın yaratılışında var olan bir duygudur. Kültür, sanat
veya başka hiçbir şey insanın dine olan ihtiyacının yerini, boşluğunu
dolduramaz. İnsanların dünya ve ahiret ihtiyaçlarını tam olarak ancak
din karşılayabilir. Bu da İslam’dır.

• İnsan, düşünmeye başladığı andan itibaren kendi kendine:
“Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Öldükten sonra ne olacağım?
Beni kim yarattı? Beni niçin yarattı? Beni yaratan varlığın üstün
özellikleri nelerdir? Öbür dünya (Metafizik alem) nedir? ...” gibi birtakım
sorular sorar, bu sorulara da ancak din cevap verebilir.

• İnsanın barış içinde yaşaması ve toplum düzeninin sağlanması
için dine ihtiyaç vardır.

• İnsanların Allah’a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeleri için
yaptıkları ibadetlerin yer ve zamanını; ölçü ve şeklini ancak din öğretir.