Jugendamtların Sunduğu Hizmetler

  • Jugendamt

    Jugendamt

Sevgili Okurlar,
  • Çocukları güçlü kılarak beceri ve yeteneklerini geliştirebilmelerini ve sağlıklı büyümelerini sağlamak,
  • Gençleri destekleyerek hayat yolculuklarına özgüvenle ve özerk bir biçimde devam edebilmelerini sağlamak,
  • Aile yaşamlarının başarılı olması için ailelere eşlik etmek ve danışmanlık hizmeti sunmak,
  • Sosyal çevreyi aile dostu bir şekilde yapılandırmak,
bunun için Almanya genelinde sayıları 600 civarında olan Jugendamt, yani Gençlik Dairesi’nin özverili çalışanları her gün çaba sarf etmektedir. Böylece toplumumuzun başarısına ve geleceğine önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Jugendamt’ın çok çeşitli görevleri vardır. Bu broşürde, Jugendamt’ların sizlere sunduğu yardım ve hizmetler konusunda bilgi verilmektedir. Sorularınız varsa veya ilgili hizmetlerden yararlanmak isterseniz, yaşadığınız yerdeki Jugendamt’a başvurmaktan çekinmeyin.

Jugendamt ne iş yapar?

Jugendamt, çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi, bakımı ve eğitiminde anne-babalara ve diğer velilere destek verir. Ayrıca aileler için olumlu yaşam koşulları sağlayan önleyici, aileyi destekleyici hizmetler sunar. Görev yelpazesi, yüksek kalitede çocuk bakımı organizasyonundan eğitim danışmanlığı ve çocukların esenliğinin korunmasına, gençlere yönelik hizmetlerin desteklenmesi, çocuk ve aile dostu sosyal bir çevrenin sağlanmasına kadar çeşitli konuları kapsar. Özellikle de sorunları olan veya zor durumda kalan çocuk ve gençler olmak üzere Jugendamt’a herkes başvurabilir.

Jugendamt’ın nasıl bir yapısı vardır?

Jugendamt sizlere tüm ilçelerde (Kreis/Landkreis) ve çoğu belediyede hizmet vermektedir. Bazı yerlerde değişik adları vardır, örneğin "Fachbereich Jugend" veya "Fachbereich Familie" gibi. Bu İlçe veya Belediye Jugendamt’larının yapı ve görevleri Almanya genelinde Çocuk ve Gençlik Yardım Yasası (SGB VIII) ile düzenlenmiştir. Jugendamt, Gençlik Yardım Kurulu (Jugendhilfeausschuss) ve idare olmak üzere iki kısımdan oluşur.


Gençlik Yardım Kurulu

Gençlerin ve ailelerin sorunlarına karşılık vermek, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yorum ve önerileri görüşmek, ayrıca yerel gençlik yardım hizmetlerini desteklemek ve planlamakla görevlidir. Kurul, ilçe meclisi ve belediye meclisi üyeleri, gençlere yardım konusunda tecrübeli kişiler ile gençlere yardım eden resmi onaylı destek kuruluşları ve gençlik birliklerince önerilen kişilerden oluşur.

Jugendamt idaresi

Gençlik Yardım Kurulu’nun almış olduğu kararları uygulamaya koyar ve sonraki sayfalarda tanımlanan görevleri üstlenir. Çocuk ve Gençlik Yardım Yasası (SGB VIII) uyarınca yardım hizmetleri sunar veya bu konuda aracı olur. İdarede öncelikli olarak sosyal eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları ile idare memurları görev yapar. Jugendamt yöneticileri, genellikle uzun yıllara dayanan meslek tecrübesine sahip kendini ispatlamış uzmanlardır.

Jugendamt çocukları, gençleri
ve aileleri nasıl destekler?


Jugendamt, aile, çocuk ve gençlere durumlarına tam olarak
cevap veren destekler sunar. Bu hizmetler şunlardır:

* Erken yardımlar

Aile yaşamına iyi bir başlangıç yapılabilmesi için Jugendamt çalışanları, gençlere yardım kapsamında verilen destek ve danışmanlık hizmetleri hakkında ailelere bilgi vererek, genç ailelerin yardıma ihtiyaçları olması durumunda nereye başvurmaları gerektiği konusunda en başından bilgilenmelerini sağlar. Jugendamt ayrıca ebe ve çocuk hemşireleri ile irtibat halindedir. Böylece genç anne-babaların, bebeklerinin bakımı konusunda zorlanacakları izleniminin oluşması durumunda erkenden doğru yardımı almaları sağlanır. Ailevi sıkıntılar erkenden tespit edilerek, ailelerin ihtiyaçları olan destek sağlanır. Böylece Jugendamt, çocukların esenliğinin korunmasına en başından beri katkıda bulunur.


* Çocuk bakımı

Çocukların iyi bakılabilmesi için Jugendamt ailelerin yanındadır. Bakım konusunda danışmanlık hizmeti verir ve kreş, gündüz çocuk bakımevi ve çocuk bakıcısı konularında yardımcı olur. Evinin yakınında çocuğuna yer arayanlar yaşadıkları yerdeki Jugendamt’a başvurabilir. Çocuklara yalnızca iyi bakılması ve çocukların kendilerini iyi hissetmeleri yetmez, en küçükleri bile öğrenmeye heveslidir. Kendilerini geliştirebilmeleri ve okul hayatına başarılı bir başlangıç yapabilmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı Jugendamt çocuk bakımı konusunda iyi kalite standartlarının olmasını sağlar. Bu bağlamda ilk çocukluk dönemindeki gelişim ve dil öğrenim desteği de giderek artan bir rol oynar.

* Oyun parkları, oyun alanları

Çocuklar için daha fazla alan! Mahalle ve şehirlerin çocuk ve gençler için de yaşamaya değer yerler olması için Jugendamt oyun alanlarının planlanmasına katılır. Bu kapsamda çocuk ve gençler imkanlar dahilinde planlama ve tasarıma dahil edilir.

* Gençlere yönelik çalışmalar

Gençlerin özgüvenini, özerkliği ve sosyal olarak birbirini desteklemeleri ve topluma katılmalarını teşvik etmek, gençlere yönelik çalışmaların ana hedefleridir. Jugendamt, gençlere yönelik tatil kampları, kültür çalışmaları ve okul dışı eğitim etkinlikleri organize eder veya bunlara aracılık yapar. Gençlik kuruluşlarında gençler yeteneklerini geliştirebilir, yeni şeyler deneyebilir ve kişisel sorunlarını profesyonel görevlilerin yardımıyla çözebilirler.

* Gençlere yönelik sosyal çalışmalar

Her başlangıç zordur – bundan dolayı ilgili görevliler, okuldan iş hayatına geçişte gençlerin sosyal dezavantajlarının eşitlenmesi için onlara yardımcı olurlar.

Mesleğe yeni başlayanlara sponsorluk yapmak yanında örneğin uygun sosyal pedagojik çalışma ve istihdam önlemleri de mevcuttur. Böylece okulu yarım bırakma durumları önlenir ve mesleki eğitime başlamak için uygun yapılar sağlanır.

* Gençlerin korunması

Gençler, kendilerinin henüz yeterince farkında olamadıkları pek çok tehlike ile karşı karşıya kalabilirler. Jugendamt’ın görevleri arasında iş güvenliği, alkol ve diğer uyuşturucu madde kullanımı ile bilgisayar oyunları ve internet gibi iletişim araçlarının neden olduğu riskler ile ilgilenmek de bulunmaktadır. Jugendamt, önleme amaçlı hizmetler sunmaktadır ve çocuk ve gençlere yönelik bazı acil danışma hatlarına sahiptir.

* Ceza yargılamasında gençlere yardım

Çocuk ve gençlerin suç işlemeleri durumunda gençlik yardım hizmetleri yargılama sürecinde yanınızdadır. Bunlar gençlik mahkemesi ile ilgili genç arasında arabuluculuk görevi yapar. Bundan her iki taraf da yararlanır. Ceza yargılamasında gençlik yardım hizmetleri bir fail-mağdur uzlaşması için çaba gösterir ve gençlerin tekrar suç işlememesi için örneğin sosyal eğitim kurslarının düzenlenmesine aracı olur.

* Semt sosyal hizmetleri (Bezirkssozialdienst)

Anne-babalar bazen çocukları ile olan sıkıntı ve sorunlarda yalnızca bir yol göstermeye ihtiyaç duyarlar. Bazen de ailedeki durum artık kendi başlarına ne yapacaklarını bilemeyecekleri bir hal alabilir. Bu durumlarda aileler, çocuklar ve gençler, bazı Jugendamt’larda "Allgemeiner Sozialer Dienst" veya "Kommunaler Sozialer Dienst" olarak anılan Bezirkssozialdienst’e başvurabilirler. Uzmanlar, anlaşmazlık durumlarında arabuluculuk yaparlar, eğitim sorunları ile aile hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklarda profesyonel danışmanlık hizmeti verirler, eğitim konusunda duruma tam uyan gelişmiş yardımlar veya psikolojik destek imkanları konusunda bilgi verirler. Bir güven ilişkisinin kurulması ve tüm tarafların ihtiyaçlarının dikkate alınması, çalışmanın önemli unsurlarındandır.


* Yetiştirme yardımları

Bazı anne-babalar çocukları yetiştirme konusunda uzun süreli yoğun bir yardıma ihtiyaç duyarlar. Bezirkssozialdienst uzmanlarının çalışmaları, anne-babaların çocukları ile sürekli olarak aile halinde sorunsuz olarak bir arada yaşamalarını desteklemeyi hedefler. Bu nedenle münferit durumlarda, belki bir yetiştirme danışmanlığı, anne-baba kursu, sosyal pedagojik aile yardımı veya çocuk veya gençler için doğrudan bir yardım şeklinde uygun yardımlar sağlanır.

Aile ile yaşamaya devam etmek maalesef her zaman mümkün olmaz. Bu durumda Jugendamt ailenin de katılımı ile çocuk için uygun bir koruyucu aile arar veya çocuğun iyi bir kuruma verilmesini sağlar. Aile durumuna ve anne-baba ve çocuklarla varılacak anlaşmaya göre çocuğun yerleştirilmesi geçici veya sürekli şekilde yapılabilir.

* Aile danoşmanlığı, ayrılma ve boşanma danışmanlığı

Aile içinde bunalımların yaşanması halinde ve ayrılma veya boşanma durumlarında Bezirkssozialdienst, birlikte yaşamanın getirdiği sorunlarda, aile anlaşmazlıklarının giderilmesi sorunlarında, velayet hakkında sorumlu davranılması konusunda danışmanlık hizmeti verir ve aile mahkemesi davalarında yer alır. Anne-baba ve – yaşına göre – çocuklarla birlikte, çocukların esenliğinin hedef alındığı çözümler aranır. Eski eşlerinin çocuk nafakası ödemediği hallerde, ayrı yaşayan veya kendi başına çocuk büyüten anne veya babalara Nafaka Avans Yasası (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG) uyarınca belirli koşullar altında ödeme yapılır.


* Evlatlık edinmede aracılık

Eğer anne-babalar çocukları ile sürekli olarak yaşayamayacaklarının farkına varmışlarsa veya başka nedenlerle çocuklar kendi öz aileleri ile yaşayamıyorsa; bu durumlarda evlatlık edinme aracılık bölümü görevlileri en uygun anne-babayı arar. Burada en önemli konu daima çocuğun esenliğidir.

Evlatlık edinme Almanya’da veya yurtdışında yaşayan yabancı, akraba veya üvey çocuklar için de söz konusu olabilir.

* Vasilik Kayyımlık

Anne-babaların çocuklarının çıkarlarını artık temsil edememesi veya temsil etmeye yetkili olmaması durumunda çocuklara bir vasi tayin edilir. Uygun bir vasinin mevcut olmaması durumunda, Jugendamt, aile mahkemesi tarafından resmi vasi olarak atanır ve çocuğun çıkarlarının korunması için çalışır.

Ayrıca Jugendamt, evli olmayan annelere, babalık tespitinde ve nafaka talep ve davalarında danışmanlık hizmeti ve destek sağlar. Annenin istemesi halinde Jugendamt, ihtilaflarda uzlaşma ile dava takibini üstlenir veya dostane bir çözüm için çaba gösterir.

* Gençlik yardım planlaması

Jugendamt’ın sunduğu hizmetlerin çocukların, gençlerin ve ailelerin ihtiyaçlarına uygun olması için gençlik yardım planlaması, gençlik yardım hizmetlerinin birbiriyle uyum içinde bulunan bir sistem geliştirir. Hangi kuruluşların, hizmet ve diğer yardımların hangi kalitede gerektiğini takip eder ve kullanıcı istek ve menfaatlerini de dikkate alır, örneğin çocuk gündüz bakım yerlerinin ihtiyaca göre planlanması. Gençlik yardımı sunan resmi onaylı serbest kuruluşların erken bir aşamada katılımı sağlanır.


* Çocukların korunması

Çocukların şefkatli ve sağlıklı bir ortamda büyümeye hakları vardır. Çocuk ve gençlerin esenliğinin korunması Jugendamt’ın görevidir. Jugendamt çalışanları, çocukların tehlikede olabileceklerini belirten tüm bilgileri incelerler. Birlikte ortak bir çözüm imkanı geliştirebilmek için ilgili aile ile iletişim kurmaya çalışırlar. Bu konuda diğer kurumlarla, örneğin gündüz çocuk bakımevleri, okullar, doktorlar ve polisle, yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Esas soru şudur: Çocuğun veya gencin esenliğinin tekrar korunur durumda olması için neler değişmelidir? Başka bir çare kalmazsa çocuğun esenliğini korumak amacıyla Jugendamt, çocuğu himayesine alarak kısa bir süre barındırmak zorundadır. Bu tür zor ve sıkıntılı durumlarda anne-babaların yardım almayı kabul etmeleri ve çocuğun esenliğinin tekrar sağlanması halinde çocuklar ailelerine geri dönerler. Anne-babaların yardım almamaları veya yardım almış olsalar bile çocuğun esenliğinin daimi olarak tehlike altında olması durumunda; çocuğun velayeti ve yaşayacağı yer konusundaki kararı aile mahkemesi verir.


Çocukları doğru şekilde desteklemek – zor bir konu

Aile, devletin özel koruması altındadır. Çocukların bakımı ve yetiştirilmesi görevi öncelikli olarak anne-babaların sorumluluğundadır. Diğer taraftan çocukların annebabalarının evlerinde tehlikeye düşmemesi gerekir. Jugendamt, çocukların tehlikede olabilecekleri ilgili her tür bilgiyi araştırmakla yükümlüdür. Çocukların korunmasında anne-babanın hakları ve çocuğun esenliği iyice tartılmak zorundadır: Devletin, anayasal güvence altında bulunan annebaba hakkına müdahale edebilmesi için çocuğun esenliği ne tür bir tehlike altında olmalı? Uzmanlar bu tehlikeli durum değerlendirmeleri ile ilgili olarak günlük, çoğu karmaşık ve saydam olmayan ailevi durumlar karşısında karar vermek zorundadırlar. Bu durum özellikle anne-babaların işbirliği yapmaması halinde özel bir zorluk teşkil ediyor. Jugendamt çalışanlarının ilgili taleplere uygun ve doğru bir biçimde cevap verebilmesi için işin kalitesinin denetlenmiş olması ve daha da geliştirilmesi gerekir.


Jugendamt’larda kalite geliştirme

Gençlerin yaşam ve sorun durumları çok çabuk değişebildiği için Jugendamt’ın konsept ve hizmetleri sürekli olarak düşünülmek ve uyarlanmak durumundadır. Bundan dolayı tüm iş alanlarında profesyonel hareket etme kalitesinin geliştirilmeye devam edilmesi günlük bir görevdir. Birçok Jugendamt’da kalite geliştirme konusunda sistematik yöntemler vardır. Bu durum özellikle çocuk koruma bölümünün görevleri için de geçerlidir.

Kalite güvencesi sağlayan önlemler için örnekler:
-> Meslektaşların olayları aralarında danışması,
-> Tehlikeleri daha iyi tahmin edebilmek için çizelgeler, akış planları ve dokümantasyonlar,
-> Yapılan işin sistematik olarak değerlendirilmesi ve etki analizi,
-> Düzenli meslekiçi uzmanlık eğitimleri,
-> Şikayet yönetimi.Künye

Yayımlayan:
Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter
(Federal Eyalet Gençlik Daireleri Çalışma Grubu)
c/o Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz Eyaleti Sosyal İşler,
Gençlik ve Bakım Dairesi),
Landesjugendamt (Eyalet Gençlik Dairesi),
Postfach 2964, 55019 Mainz

Redaksiyon ve tasarım:
neues handeln GmbH, Gençlik Daireleri ve Eyalet Gençlik
Dairelerinden oluşan danışma kurulu

Yayım tarihi:
Şubat 2011

Fotoğraflar/çizimler:
Barbara Bechtloff,
Harald Oehlerking,
Bochum Belediyesi,
shutterstock.com/©James Blinn

Bu broşürde Jugendamt’ların sunduğu yardım ve hizmetler hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bunlar çocuklara, gençlere ve ailelere doğru destekler sağlar.

www.unterstuetzung-die-ankommt.de