Kelime-i Şehadet ve Açıklaması

 

 
Şehadet kelimesi, dinimizin bütününü kabul ettiğimizi belirten inancın en güzel ifadesidir, şöyle söylenir:

 “Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.”

Anlamı:
“Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulüdür.”

Kelime-i şehadet getirmekle insan, Müslümanlığı kabul etmiş olur. Yeni Müslüman olanın, kelime-i şehadeti bir kere söylemesi farzdır. Bu cümle, tevhid inancı olan İslam
'
ın temelidir.