Hz. Abdullah

Hz. Abdullah, Peygamber Efendimiz'in amcası Hz. Abbas'ın oğullarındandır. O da Peygamber Efendimiz'i görme şerefine ulaşan nasipli çocuklardan olup, biricik Peygamberimizle beraber bir sürü güzel hatıraları olmuş.
Hz. Abdullah, Peygamberimiz'i bütün kalbiyle sever, ona gönüllü olarak hizmet edermiş. Peygamber Efendimiz de onu çok severmiş.
Bir gün Hz. Abdullah'ı kucaklayarak onun için şöyle dua etmiş:
"Allahım Abdullah'a Kitabı öğret ve dinden ayırma, onu dinden kıl."
Peygamber Efendimiz'in bu duası kabul olmuş. Abdullah ancak 13 yaşına kadar Peygamberimiz ile birlikte olabilmiş. Ama yine de kısa zamanda bilgin bir kişi oluvermiş. Kur'ân-ı Kerîm konusunda derin bilgiye sahip olduğu için ona "Kur'an tercumanı" demişler.
Hz. Abdullah, Peygamber Efendimiz'in ona yaptığı şu öğütleri hiç bir zaman unutmamıştır.
"Abdullah! Genişlik zamanında Allah'a kendini sevdir ki, O da seni sıkıntılı zamanında sevsin."
"Allah'ın emir ve yasaklarına önem ver ki, Allah da sana önem versin.
"Allah'ın hakkını gözet ki, Onu yanı başında bulasın."
"Bir şey istediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Şunu iyi bil ki, bütün varlıklar elbirliğiyle sana bir fayda sağlamak isteseler, senin için sadece Allah'ın yazmış olduğunu sağlayabilirler. Ve yine sana zarar vermek isteseler, Allah'ın takdir  buyurduğundan daha fazlasını yapamazlar. Bilmiş ol ki, Allah'ın yardımı ancak sabredenler içindir."
Sevgili çocuklar, bu öğütleri Hz. Abdullah gibi biz de unutmayalım, olur mu?