Kelime-i şehadet

Eş hedü en Lâ-ilâhe illa’llah
Ve eş hedü enne Muhammeden abduhû ve resûluhu

 

" Allah birdir. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın resulü ve elçisidir."