Salavat

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî

 

" Allahım! (Peygamberimiz) Hz. Muhammed'e, ailesine ve ashabına rahmet eyle."