Ettahiyyâtü

Ettahiyyâtü lillâhi ves-salavâtü vet-tayyibâtü, esselâmu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuh, es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillahis-sâlihîn. eşhedu enlâ ilâhe illallâh, ve eşhedu enne muhammeden abduhû ve rasûlüh.

 

"Beden ve mal ile yapılan ibadetler, dualar, senalar Allah içindir. Selam sana, Ey peygamber! Allah’ın rahmeti ve bereketi sana olsun – Selam ve esenlik bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Şahidim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve Şahidim ki Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve peygamberidir."