Allahumme Salli

Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd

 

 

 

"Allah'ım! Rahmet et, Muhammed (s.a.v.)'e ve Muhammed'in ümmetine. Tıpkı rahmet ettiğin gibi, İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine. Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin."