Allahumme Bârik

Allahumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.


"Allah'ım! Mübarek et, Muhammed (s.a.v)'e ve Muhammed'in ümmetine. Tıpkı bereketlendirdiğin gibi, İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine. Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin."