Amentü

Amentu billahi 
ve melâiketihî 
ve kütübihî 
ve rusulihî 
ve'l-yevmi'l-âhiri 
ve bi'l-kaderi 
hayrihî ve şerrihî mine'llahi teâlâ 
ve'l-ba'su ba'de'l-mevti hakkun. 
Eşhedu en lâ ilahe illa'llah 
ve eşhedu enne muhammeden abduhû ve resûluh.

 

"Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman ettim. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilirim. Allah'tan başka yaratan yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir."