Rabbi Yessir

Rabbi yessir ve lâ-tu’assir
Rabbi temmim bi’l-hayır

İnneke alâ külli şey'in kadir

 

"Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma.

Allah her şeye kadirdir."